Zabezpieczenie powłoki

Zabezpieczenie powłoki

W lakiernictwie renowacyjnym głównym celem jest, nie tylko uzyskanie wyglądu powłoki oryginalnej, ale również odbudowanie właściwości antykorozyjnych. Przebieg procesu uzależniony jest od materiałów i technologii wykorzystanej w trakcie produkcji.

W ostatnim kilku dziesięcioleciu nastąpił wzrost popytu na nowe rodzaje materiałów używanych przy produkcji wszelkiego rodzaju pojazdów, a co za tym idzie i wymagania odnośnie produktów i technologii renowacyjnej uległy zwiększeniu.

Obecnie w budowie samochodów możemy znaleźć cały przekrój materiałów od metali poprzez tworzywa sztuczne na elementach kompozytowych kończąc.

W przypadku, gdy chodzi o korozję, mamy na myśli karoserię pojazdu, która w większości samochodów jest metalowa. Aby zapobiec rdzewieniu, musimy zapobiec utlenianiu, do którego niezbędny jest tlen i woda (ich obecność również znacznie przyspiesza cały ten proces).

Ochrona polega na stworzeniu skutecznej granicy, która zapobiegnie dostawaniu się szkodliwych czynników do metalu. W fazie produkcji odbywa się to np. poprzez cynkowanie. Nawet cienka warstewka cynku jest w stanie nie przepuścić do stali tlenu i wilgoci. Można również w tym celu wykorzystać chromowanie. Chrom to dla większości z nas walory estetyczne i wizualne, ale nie każdy zdaje sobie sprawę, że ma też na celu ochronę stalowych elementów pojazdów przed korozją (zderzaki, felgi, klamki, kołpaki itp.). Dzięki swym właściwościom ulega pasywacji i tworzy specjalną powłokę chroniącą powierzchnie metalowe.

Podczas renowacji powłoki ochronę antykorozyjną uzyskuje się zazwyczaj poprzez zastosowanie odpowiedniego podkładu.

Przed korozją najlepiej chronią grunty reaktywne, tzw. wash primery. Są to dwukomponentowe produkty, w których rolę aktywatora pełni rozcieńczony kwas fosforowy. W wyniku kontaktu z żelazem otrzymujemy warstewkę fosforanów żelaza, tworzącą skuteczną barierę przed czynnikami korozyjnymi.

Podkłady tego typu nanosi się zazwyczaj bardzo cienkimi warstwami (o grubości kilkunastu mikrometrów), dlatego też wymagają jeszcze pokrycia innym podkładem akrylowym lub epoksydowym.

W przypadku wysokich wymagań stosuje się także nakładanie na podkład reaktywny podkładu epoksydowego. Podkłady epoksydowe dzięki doskonałej przyczepności do metalu oraz silnemu usieciowaniu są doskonałą barierą dla wody. Wadą ich jest jednak długi czasu utwardzania.

Bardzo ważną rolę w odtworzeniu ochronnych antykorozyjnych właściwości pełnią dwukomponentowe podkłady akrylowe.

Tutaj dochodzimy do najważniejszej zmiany, jaka nastąpiła w lakiernictwie renowacyjnym.

To jest czas potrzebny na odbudowanie powłoki ochronnej. Uzyskanie zadowalającego końcowego efektu to bardzo złożony proces. Kiedy klient oddaje samochód do naprawy lakierniczej, liczy na szybki czas naprawy, odtworzenie całej powłoki, zachowując przy tym jej pełne walory ochronne. Możemy skrócić cały proces wykorzystując metodę lakierowania „mokro na mokro”. W tej technologii nie musimy czekać na pełne wysuszenie poszczególnych warstw materiałów, co znacznie skraca czas renowacji.

By móc skorzystać z atutów tej metody powinniśmy wyposażyć się w odpowiednie produkty. Oprócz wspominanych tu gruntów epoksydowych czy reaktywnych, szczególną uwagę należy zwrócić na podkłady akrylowe. Do produkcji dobrej jakości produktów akrylowych stosowane są żywice ze sporą ilością inhibitorów korozji, jak np. nasz nowy produkt marki PROFIX CP 365.

Na koniec wypada wspomnieć jeszcze o innych czynnikach, które są nie mniej ważne od jakości i rodzaju użytych materiałów.

Przed nałożeniem jakichkolwiek materiałów zadbać należy o dokładne i poprawne przygotowanie powierzchni przed lakierowaniem. Pamiętać trzeba, że lakiery nawierzchniowe tworzą nie tylko powierzchnię ozdobną, ale i ochronną. Stosując technologię i pełną gamę jednego producenta, otrzymujemy gwarancję na całą powłokę. Trwałość każdej powłoki lakierniczej możemy nawet dwukrotnie wydłużyć dbając o nią w trakcie użytkowania i regularnie myjąc.