Dobór kolorów lakierów samochodowych wodnych

Dobór kolorów lakierów samochodowych wodnych

Lakierników chcących zmienić technologię lakierowania z rozcieńczalnikowej na wodorozcieńczalną interesują zapewne różnice w sposobie doboru koloru w tych dwóch systemach.

Elementy jakie wchodzą w skład obu systemów są podobne, a mianowicie:

  • zestaw kolorantów,
  • program recepturowy,
  • waga
  • oraz wzornik kolorów.

W przypadku dobarwiania mieszanki możemy skorzystać z pomocy koła kolorów - tj. plakatu obrazującego umiejscowienie kolorantu w przestrzeni barw. Należy jednak bezwarunkowo pamiętać o odpowiednim oświetleniu. Najlepiej dokonywać oceny koloru w świetle dziennym - w przeciwnym wypadku, powinniśmy zaopatrzyć się w specjalne lampy, których barwa zbliżona jest do światła słonecznego.

Dobór koloru rozpoczynamy od odszukania w programie recepturowym interesującego nas numeru koloru. Po wpisaniu kodu koloru w wyszukiwarkę, otrzymujemy recepturę na interesujący nas kolor. Od tego miejsca sposób postępowania w zależności od wykorzystywanego systemu jest inny.

Zobacz Swój samochód w wybranym kolorze - Sprawdź wzornik kolorów RAL

W przypadku lakierów konwencjonalnych, musimy pamiętać o ich regularnym mieszaniu, gdyż w innym wypadku pigment, która wchodzi w ich skład, może się osadzać się na dnie. Ma to bardzo niekorzystny wpływ na właściwe dopasowanie receptury.

W przypadku lakierów wodnych - opartych w większości na żywicach żelowych- wystarczy kilkakrotne wstrząśnięcie tuż przed użyciem. W trakcie mieszania składników lakierów konwencjonalnych już na „listwie” możemy wstępnie ocenić barwę koloru. Tego samego nie możemy jednak powiedzieć o lakierach wodnych - gdyż tu barwa mokrej mieszanki odbiega od tego, co otrzymujemy po wyschnięciu. Dlatego, aby dokonać prawidłowej oceny barwę, konieczne jest wykonanie natrysku próbnego.

Dobarwianie mieszanki w obu systemach przebiega już w podobny sposób i zgodnie z tymi samymi zasadami. Pozostałe różnice odnoszą się już do samego sposobu aplikacji jak np. prostota cieniowania przy użyciu lakierów wodorozcieńczalnych. Nieocenioną zaletą lakierów wodnych jest ich mniejsza szkodliwość dla samych lakierników (mniejsza mgła natryskowa) oraz środowiska naturalnego.